Interim management

U heeft tijdelijk behoefte aan extra kennis en ervaring op hoger managementniveau om een verandering in uw organisatie te realiseren? Wij zijn de gesprekspartner binnen de top van uw onderneming. Met onze specifieke vakkennis en jarenlange ervaring kunnen wij daadkrachtig optreden en uw doelstellingen realiseren.

Bij interim management maken wij met u heldere afspraken over:

  • Inhoud en de omvang van de opdracht
  • Beoogde resultaten van de opdracht
  • Organisatie(deel) waaraan de interim-manager leiding geeft
  • Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de interim manager
  • Rapportagestructuur en -periodiciteit
  • Tijdsduur van de opdracht
  • Kostenraming en de wijze van handelen bij afwijkingen van tijdsduur
  • Afronding van de opdracht
Top