Interim Management

U heeft tijdelijk behoefte aan extra kennis en ervaring op hoger managementniveau om een verandering in uw organisatie te realiseren? Wij zijn de gesprekspartner binnen de top van uw onderneming. Met onze specifieke vakkennis en jarenlange ervaring kunnen wij daadkrachtig optreden en uw doelstellingen realiseren.

Bij interim management maken wij met u heldere afspraken over de inhoud en omvang van de opdracht:

  • Beoogde resultaten van de opdracht
  • Organisatie(deel) waaraan de interim-manager leiding geeft
  • Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de interim-manager
  • Rapportagestructuur en -periodiciteit
  • Tijdsduur van de opdracht
  • Kostenraming en de wijze van handelen bij afwijkingen van tijdsduur
  • Afronding van de opdracht

Contact

Locatie

Neeltje Breedveldkade 14
3059 SR Rotterdam


Telefoon

+31 10 202 64 62


E-mailWielaard Management houdt zich aan de professionele gedragsregels van de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (OOA).

Wij zijn graag bereid onze visie te geven op uw uitdagingen.

Indien u besluit met ons in zee te gaan, maken wij met genoegen een voorstel op maat. Op deze manier bent u er zeker van dat de doelstellingen correct zijn vastgesteld en wij dat de neuzen dezelfde kant op staan.

Vanaf dat moment kunnen wij samen aan de slag om de doelen te bereiken!