Project Management

Een klant vraagt om een ander product, de overheid komt met aangepaste regels, een concurrent zet iets nieuws op de markt, een innovatieve technologie biedt kansen. Wat nu te doen? Een dergelijke opgave vraagt om een passende aanpak, de juiste inzet van menskracht en middelen. Het gaat erom inspanningen scherp te richten op resultaten en doelen.

Risico beheersing is een must. Planmatig werken is het devies. Eerst denken dan doen. Afspraken maken en nakomen! Als er iets gebeurt, snel de koppen bijeen en bijsturen. Af en toe een time-out.

Wielaard Management is hiermee zeer vertrouwd. Met als leidraad gestructureerde projectmanagementmethoden als PMBOK, PRINCE2, lean, agile en scrum, leidt onze werkwijze tot het succesvol realiseren van uw projecten.

Programmamanagement brengt vele doelen en projecten samen, waarvan enkele op gespannen voet met elkaar staan. Wij ondersteunen u doelgericht in de planning, het beheer en de coördinatie van uw projectportfolio.

Contact

Locatie

Neeltje Breedveldkade 14
3059 SR Rotterdam


Telefoon

+31 10 202 64 62


E-mailWielaard Management houdt zich aan de professionele gedragsregels van de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (OOA).

Wij zijn graag bereid onze visie te geven op uw uitdagingen.

Indien u besluit met ons in zee te gaan, maken wij met genoegen een voorstel op maat. Op deze manier bent u er zeker van dat de doelstellingen correct zijn vastgesteld en wij dat de neuzen dezelfde kant op staan.

Vanaf dat moment kunnen wij samen aan de slag om de doelen te bereiken!